Actividades Complementarias

  • Charlas divulgativas
  • Participación en programas de radio.
  • Obradoiros: Nadal, Antroido, etc.
  • Biblioteca Itinerante: Gran variedade de libros de consulta para pais e nais, e de contos para nenos e nenas.
  • Colaboracións con Traballadoras Sociais, Centros Educativos, Escolas Infantís, Centros de Atención Temperá, etc.
  • Actividades lúdicas: Excursións, etc. 
; ;
; ;
; ;