Que Ofrecemos

Para o desenvolvemento do noso traballo, contamos cun grande volume de materiais didácticas: contos, libros de lectura para adultos, artigos, vídeos, DVDs, etc. Todo isto está ó dispor de todos os usuarios da nosa Biblioteca para nenos e adultos.

Ademáis, contamos con xogos educativos, como puzzles, aros, túnel, rolos, pelotas, encaixables, ensartables, xogos de construción, etc.

Os nenos poden ademáis divertirse e aprender con multitude de actividades con cartolinas, gomets, ceras, rotuladores, pintura de dedos, plastilina, etc.

EQUIPO EDUCATIVO 

O equipo educativo está composto por docentes que traballan nunha área xeográfica próxima o seu domicilio. As funcións deste equipo son:
 

  • Estruturar a área de traballo: Distribución da área xeográfica que se atende entre os docentes.
  • Coñecer e priorizar nas necesidades da zona.
  • Elaborar o Plan Anual do proxecto educativo.
  • Elaborar as programacións quincenais.
  • Intercambiar experiencias.
  • Apoiar a planificación de outras actividades.
  • Levantar actas das reunións do equipo docente.
  • Avaliar a acción desenvolvida.
  • Desenvolver a formación continua.
  • Elaborar a memoria fin de curso.

Ademáis, contan coa colaboración dun equipo administrativo formado por asesores especializados.